Làm nghề sales cần những tố chất gì? Những điều nên và không nên trong sales OOH

II. LÀM NGHỀ SALES CẦN NHỮNG TỐ CHẤT GÌ? NHỮNG ĐIỀU NÊN, KHÔNG NÊN TRONG SALES OOH 1. Kiên nhẫn gieo hạt mầm Nếu bạn xác định trở thành một nhân viên sale thì mặt bạn phải “dày” vì bạn thường xuyên phải đối mặt với những lời từ chối, những cái lắc đầu, đôi…