Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị , quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị , quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                          Vòng xoay Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị , Quận Gò Vấp
Chủng loại                Bảng trụ
Chiều cao                 5 m
Kích thước               50 m² W10m x H5m
Chất liệu                  Bạt Hiflex
Tình trạng                Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 999 Quang Trung, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 999 Quang Trung, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Cầu Chợ Cầu 2, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                      999 Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Chủng loại            Bảng ốp tường
Chiều cao             7 m
Kích thước           98 m² W14m x H7m
Tình trạng            Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã ba Phan Văn Trị – Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã ba Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã ba Phan Văn Trị – Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                         Ngã ba Phan Văn Trị – Lê Đức Thọ, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Chủng loại               Bảng trụ
Chiều cao               8.5 m
Kích thước             56.44 m² W6.64m x H8.5m
Chất liệu                Bạt Hiflex
Tình trạng              Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 254 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 254 Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã năm Chuồng Chó, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                         254 Phạm Ngũ Lão, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Chủng loại               Bảng ốp tường
Chiều cao                8 m
Kích thước              168 m² W21m x H8m
Tình trạng               Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 01 Quang Trung, phường 3, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 01 Quang Trung, phường 3, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Siêu thị Văn Lang, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                      01 Quang Trung, phường 3
Chủng loại            Bảng ốp tường
Chiều cao             13 m
Kích thước           845 m² W65m x H13m
Tình trạng            Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời A2 Tô Ký, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời A2 Tô Ký, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Cầu, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                       A2 Tô Ký, Quận Gò Vấp, HCM
Chủng loại             Bảng trụ
Chiều cao              7 m
Kích thước            119 m² W17m x H7m
Chất liệu                Bạt Hiflex
Tình trạng             Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 561 Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 561 Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                        561 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Chủng loại              Bảng ốp tường
Chiều cao               5 m
Kích thước             60 m² W12 H5
Tình trạng              Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 545 Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 545 Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                          545 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, HCM
Chủng loại                Bảng ốp tường
Chiều cao                 9 m
Kích thước               99 m² W11m x H9m
Tình trạng                Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 589 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 589 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                      589 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Chủng loại            Bảng ốp tường
Chiều cao             8 m
Kích thước           120 m² W15m x H8m
Tình trạng            Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 186 Thống Nhất, Phường 10, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 186 Thống Nhất, Phường 10, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Ngã ba Thống Nhất – Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                      186 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Chủng loại            Bảng ốp tường
Chiều cao            10.05 m
Kích thước          155.775 m² W15.5m x H10.05m
Tình trạng           Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã năm Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng – Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã năm Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Tiểu đảo ngã 5 Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                           Ngã năm Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng – Lê Hoàng Phái, Gò Vấp, HCM
Chủng loại                 Bảng trụ
Chiều cao                  8 m
Kích thước                32 m² W4m x H8m
Chất liệu                   Bạt Hiflex
Tình trạng                 Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 86/856 Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 86/856 Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Vòng xoay Ngã 6 Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                        86/856 Nguyễn Văn Nghi, Quận Gò Vấp, HCM
Chủng loại              Bảng ốp tường
Chiều cao               10 m
Kích thước             80 m² W8m x H10m
Tình trạng              Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng – Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng - Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng – Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                   Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Lượng – Lê Hoàng Phái, Gò Vấp, TP. HCM
Chủng loại         Bảng ốp tường
Chiều cao          6 m
Kích thước        108 m² W18m x H6m
Tình trạng         Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Lê Quang Định - Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                      Vòng xoay Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Chủng loại            Bảng ốp tường
Chiều cao            10 m
Kích thước          140 m² W14m x H10m
Tình trạng           Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã 4 Lê Đức Thọ-Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã 4 Lê Đức Thọ-Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời ngã 4 Lê Đức Thọ-Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                     Ngã 4 Lê Đức Thọ – Phạm Huy Thông, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Chủng loại           Bảng ốp tường
Chiều cao            5.2 m
Kích thước          57.2 m² W11m x H5.2m
Tình trạng           Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 645 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 645 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời Gần Vincom Plaza Gò Vấp, TP.HCM

Vị trí                    645 Phan Văn Trị, Phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Chủng loại          Bảng ốp tường
Chiều cao           6 m
Kích thước         78 m² W13m x H6m
Tình trạng          Sẵn sàng

Làm thế nào để quảng cáo của bạn xuất hiện trên bảng quảng cáo ngoài trời quận Gò Vấp?

Công ty cổ phần quảng cáo SHOJIKI – tự hào là một trong những đơn vị quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ quảng cáo uy tín và hiệu quả nhất cùng với:

  • Dịch vụ hỗ trợ TƯ VẤN TỔNG THỂ các chiến lược quảng cáo
  • Dịch vụ HỖ TRỢ THIẾT KẾ nội dung, hình ảnh quảng cáo
  • Đội ngũ thi công triển khai quảng cáo NHANH CHÓNG và ĐÚNG HẠN
  • Chế độ BẢO HÀNH trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch
  • Ưu đãi CHIẾT KHẤU và HẬU MÃI hấp dẫn dành cho khách

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm các hình thức quảng cáo ngoài trời khác của chúng tôi:

Bạn có thể khảo sát giá và mua biển bảng online tại:  WikiOOH

Chúng tôi sẽ đo lường hiệu quả quảng cáo ngoài trời của bạn tại:  Compass Tech