Thông Tin Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

 

Để mở rộng công ty, Chúng tôi đang tuyển các vị trí sau:

– Deisigner 2D, 3D

– Sales OOH

– Ads optimizer

– Nhân viên phát triển sản phẩm OOH mới