Công ty CP Quảng cáo Shojiki được thành lập vào tháng 9/2017.

Shojiki Group gồm:

  • Shojiki (shojiki.vn) : Lĩnh vực quảng cáo ngoài trời như máy bay, LED, bus, taxi, biển bảng
  • Adjika (adjika.vn) : Quảng cáo công nghệ
  • Compass Tech (compasstech.asia) : Đo lường quảng cáo ngoài trời
  • Wi5 (wi5.vn) :  Wifi marketing
  • Vietnam Digital (vietnamdigital.vn) : Tư vấn quảng cáo digital.

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC