Quảng cáo Wifi sân bay Tân Sơn Nhất, san bay Nội Bài
Tân Sơn Nhất và Nội Bài là 2 phi trường lớn nhất Việt Nam với lưu lượng 32,5 triệu khách/năm (số liệu năm 2016). Đặc điểm của quảng cáo wifi sân bay là nhắm vào đối tượng thu nhập cao. Cổ đông chiến lược của chúng tôi sở hữu hệ thống quảng cáo wifi tại sân bay. Các hình thức quảng cáo gồm Banner ads, HTML animation, Slide banners, Video ads, Survey, Mini game, Shake banner và Catfish banner.

Khu vực quảng cáo: Sân đi và sân đến khu quốc nội, và khu quốc tế.

Hình thức mua: CPM (Cost per mile), CPC (Cost per click), CPV (Cost per view), CPE (Cost per engagement)

Hình thức hiển thị: Banner, Video, Minigame, Survey,…

Banner chuẩn

Video ads

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay!