Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B49. Trụ trạm thu phí Long Phước (P) 2, quận 9, TP HCM

Vị trí                 CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời Vành Đai 2, gần nút giao Phú Mỹ – khu Công nghệ cao, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Vành Đai 2, gần nút giao Phú Mỹ - khu Công nghệ cao, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9, TP HCM

Vị trí                Vành Đai 2, gần nút giao Phú Mỹ – khu Công nghệ cao, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       10 m
Kích thước      200 m² W20m x H10m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 100), quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 100), quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo TRẠM THU PHÍ LONG PHƯỚC, quận 9, TP HCM

Vị trí                   CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 100), quận 9, HCM
Chủng loại         Bảng trụ
Chiều cao         10 m
Kích thước        204 m² W20.4m x H10m
Chất liệu           Bạt Hiflex
Tình trạng        Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Trường, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Trường, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B58. Kênh Ông Thao (P), quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Long Trường, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao        0 m
Kích thước      0 m² W0m x H0m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng      Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B43. Trụ chân cầu Long Thành (T) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí               CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m 
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng     Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B50. Trụ trạm thu phí Long Phước (T) 2, quận 9, TP.HCM

Vị trí               CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước      0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng     Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời 335 Đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 335 Đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo 335 Đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP HCM

Vị trí                 335 Đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủng loại       Bảng ốp tường
Chiều cao        4.5 m
Kích thước       40.5 m² W9m x H4.5m
Tình trạng       Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B44. Trụ chân cầu Long Thành (T) 2, quận 9, TP HCM

Vị trí               CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      0 m
Kích thước    0 m² W0m x H0m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng    Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9, TP HCM

Vị trí               Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      20 m
Kích thước    200 m² W10m x H20m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Trường, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Trường, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B60.Trụ cầu Rạch Hữu (P), quận 9, TP.HCM

Vị trí               CT Long Thành – Dầu Giây, Long Trường, quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng     Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B71. Đường dẫn ra võ Chí Công (T) 2, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước      0 m² W0m x H0m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng       Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B46. Trụ chân cầu Long Thành (P) 2, quận 9, TP.HCM

Vị trí                  CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại        Bảng trụ
Chiều cao         0 m
Kích thước       0 m² W0m x H0m
Chất liệu          Bạt Hiflex
Tình trạng        Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B64. Lối ra đường Võ Chí Công (T) 2, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời Xa Lộ Hà Nội, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Xa Lộ Hà Nội, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Đối diện Nhà Ga Metro Suối Tiên, quận 9, TP.HCM

Vị trí                Xa Lộ Hà Nội, quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      11 m
Kích thước     242 m² W22m x H11m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B54. Trụ trạm thu phí Long Phước + 440m (P), quận 9, TP.HCM

Vị trí              CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     0 m
Kích thước   0 m² W0m x H0m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B48. Trụ trạm thu phí Long Phước (T) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí               CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      0 m
Kích thước    0 m² W0m x H0m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng     Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B47. Trụ trạm thu phí Long Phước (P) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B53. Trụ trạm thu phí Long Phước + 370m (T) 2, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời KM 9 (Bên phải) cao tốc HCM – Long Thành, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời KM 9 (Bên phải) cao tốc HCM - Long Thành, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo KM 9 (Bên phải) cao tốc HCM – Long Thành, quận 9, TP.HCM

Vị trí                KM 9 (Bên phải) cao tốc HCM – Long Thành, Q9, TP.HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       8 m
Kích thước     160 m² W20m x H8m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Số 872/A, Xa Lộ Hà Nội, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Số 872/A, Xa Lộ Hà Nội, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Xa lộ Hà Nội – Khu Công Nghệ Cao, quận 9, TP.HCM

Vị trí              Số 872/A, Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, TPHCM
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     9 m
Kích thước   162 m² W18m x H9m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B63. Lối ra đường Võ Chí Công (T) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí              CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, HCM
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     0 m
Kích thước   0 m² W0m x H0m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B69. Nút giao đường Võ Chí Công (T) 4, quận 9, TP.HCM

Vị trí              CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, HCM
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     0 m
Kích thước   0 m² W0m x H0m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B61. Trụ cầu Rạch Hữu (T), quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Trường, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Trường, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B55. Trụ trạm thu phí Long Phước + 820m (T), quận 9, TP.HCM

Vị trí               CT Long Thành – Dầu Giây, Long Trường, quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      0 m
Kích thước    0 m² W0m x H0m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng     Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời Gần B3 Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Gần B3 Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Gần B3 Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9, TP.HCM

Vị trí              Gần B3 Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, quận 9
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     10 m
Kích thước   200 m² W20m x H10m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B45. Trụ chân cầu Long Thành (T) 3, quận 9, TP.HCM

Vị trí                 CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại       Bảng trụ
Chiều cao        0 m
Kích thước      0 m² W0m x H0m
Chất liệu          Bạt Hiflex
Tình trạng       Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời 620/2 Xa Lộ Hà Nội, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 620/2 Xa Lộ Hà Nội, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Xa lộ Hà Nội – Ngã Tư Bình Thái, quận 9, TP. HCM

Vị trí               620/2 Xa Lộ Hà Nội, Quận 9, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      9 m
Kích thước    162 m² W18m x H9m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 52 Bưng Ông Thoàn, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 52 Bưng Ông Thoàn, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo 52 Bưng Ông Thoàn, quận 9, TP. HCM

Vị trí                 52 Bưng Ông Thoàn, Quận 9, HCM
Chủng loại       Bảng trụ
Chiều cao       10 m
Kích thước      200 m² W20m x H10m
Chất liệu          Bạt Hiflex
Tình trạng        Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo ngoài trời CT LT – DG B51. Trụ trạm thu phí Long Phước (P) 3, quận 9, TP.HCM

Vị trí                 CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại       Bảng trụ
Chiều cao        0 m
Kích thước      0 m² W0m x H0m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng       Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B52. Trụ trạm thu phí Long Phước + 370m (T) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí              CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     0 m
Kích thước   0 m² W0m x H0m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B42. Trụ chân cầu Long Thành (P) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí              CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     0 m
Kích thước   0 m² W0m x H0m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B70. Đường dẫn ra võ Chí Công (T) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B62. Nút giao đường Võ Chí Công (T) 1, quận 9, TP. HCM

Vị trí                 CT Long Thành – Dầu Giây, Phú Hữu, quận 9, HCM
Chủng loại       Bảng trụ
Chiều cao        0 m
Kích thước      0 m² W0m x H0m
Chất liệu          Bạt Hiflex
Tình trạng       Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 300), quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 300), quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo TRẠM THU PHÍ LONG PHƯỚC, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 300), quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       10 m
Kích thước      200 m² W20m x H10m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng       Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CT Long Thành - Dầu Giây, Long Phước, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo CT LT – DG B41. Trụ cầu Long Thành (T) 1, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CT Long Thành – Dầu Giây, Long Phước, quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       0 m
Kích thước     0 m² W0m x H0m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng     Liên hệ

Bảng quảng cáo ngoài trời CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 800), quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 800), quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo TRẠM THU PHÍ LONG PHƯỚC, quận 9, TP.HCM

Vị trí                CAO TỐC TP.HCM – LONG THÀNH (Km 11 + 800), quận 9, HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       10 m
Kích thước      204 m² W20.4m x H10m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời KM 8+500 (Bên phải) cao tốc HCM – Long Thành, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời KM 8+500 (Bên phải) cao tốc HCM - Long Thành, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo KM 8+500 (Bên phải) cao tốc HCM – Long Thành, quận 9, TP.HCM

Vị trí                  KM 8+500 (Bên phải) cao tốc HCM – Long Thành, Q.9, TP.HCM
Chủng loại        Bảng trụ
Chiều cao         8 m
Kích thước       160 m² W20m x H8m
Chất liệu          Bạt Hiflex
Tình trạng        Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời KM 8+500 (Bên trái) cao tốc HCM – Long Thành, quận 9, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời KM 8+500 (Bên trái) cao tốc HCM - Long Thành, quận 9, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo KM 8+500 (Bên trái) cao tốc HCM – Long Thành, quận 9, TP.HCM

Vị trí                 KM 8+500 (Bên trái) cao tốc HCM – Long Thành, Q.9, TP.HCM
Chủng loại       Bảng trụ
Chiều cao        8 m
Kích thước      160 m² W20m x H8m
Chất liệu          Bạt Hiflex
Tình trạng       Sẵn sàng

Làm thế nào để quảng cáo của bạn xuất hiện trên bảng quảng cáo ngoài trời quận 9?

Công ty cổ phần quảng cáo SHOJIKI – tự hào là một trong những đơn vị quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ quảng cáo uy tín và hiệu quả nhất cùng với:

  • Dịch vụ hỗ trợ TƯ VẤN TỔNG THỂ các chiến lược quảng cáo
  • Dịch vụ HỖ TRỢ THIẾT KẾ nội dung, hình ảnh quảng cáo
  • Đội ngũ thi công triển khai quảng cáo NHANH CHÓNG và ĐÚNG HẠN
  • Chế độ BẢO HÀNH trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch
  • Ưu đãi CHIẾT KHẤU và HẬU MÃI hấp dẫn dành cho khách

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm các hình thức quảng cáo ngoài trời khác của chúng tôi:

Bạn có thể khảo sát giá và mua biển bảng online tại:  WikiOOH

Chúng tôi sẽ đo lường hiệu quả quảng cáo ngoài trời của bạn tại:  Compass Tech