Bảng quảng cáo ngoài trời Cầu Văn Thánh, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Cầu Văn Thánh, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Cầu Văn Thánh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              Cầu Văn Thánh, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại    Bảng ốp tường
Chiều cao     9 m
Kích thước   108 m² W12m x H9m
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 293 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 293 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo 293 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              293 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chủng loại    Bảng ốp tường
Chiều cao     10 m
Kích thước   70 m² W7m x H10m
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời điện máy Tự Do, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời điện máy Tự Do, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo điện máy Tự Do, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              Điện máy Tự Do, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chủng loại    Bảng ốp tường
Chiều cao     5,4 m
Kích thước   59.4 m² W11m x H5,4m
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 246 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 246 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Ngã tư Lê Quang Định – Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                246 Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại      Bảng ốp tường
Chiều cao       6 m
Kích thước     72 m² W12m x H6m
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 239 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 239 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị trí               239 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại     Bảng ốp tường
Chiều cao      8 m
Kích thước    148 m² W18.5m x H8m 
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 100 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 100 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Cầu Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              100 Phạm Viết Chánh, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại    Bảng ốp tường
Chiều cao     14 m
Kích thước   168 m² W12m x H14m
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 496 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 496 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              496 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     7 m
Kích thước   91 m² W13m x H7m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Đài Liệt Sĩ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Đài Liệt Sĩ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Ngã năm Ung Văn Khiêm – Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí               Vòng xoay Đài Liệt Sĩ, Bình Thạnh, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      3.5 m
Kích thước    17.5 m² W5m x H3.5m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí             Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, HCM
Chủng loại   Bảng trụ
Chiều cao    15 m
Kích thước  150 m² W10m x H15m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 05 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 05 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Cầu Bông, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí               05 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, HCM
Chủng loại     Bảng ốp tường
Chiều cao      8 m
Kích thước    116 m² W14.5m x H8m
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 223 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 223 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Vòng xoay Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí               223 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      8 m
Kích thước   128 m² W16m x H8m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Chợ Bà Chiểu ads1, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                 Chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, HCM
Chủng loại       Bảng trụ
Chiều cao        3 m
Kích thước      21 m² W7m x H3m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng       Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Ngã tư Phan Văn Trị – Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí               Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      8 m
Kích thước    96 m² W12m x H8m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Cầu vượt Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                90 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       5 m
Kích thước     60 m² W12m x H5m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 400 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 400 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Ngã tư Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                400 Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại      Bảng ốp tường
Chiều cao       7 m
Kích thước     84 m² W12m x H7m
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo 11 lightbox Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, HCM
Chủng loại    LIGHT BOX
Chiều cao     2 m
Kích thước   8 m² W4m x H2m
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Cầu Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Cầu Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Pano Trivision Cầu Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí               Cầu Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      4 m
Kích thước    40 m² W10m x H4m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 177 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 177 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Gần ngã tư Bạch Đằng – Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP HCM

Vị trí              177 Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chủng loại    Bảng ốp tường
Chiều cao     6 m
Kích thước   78 m² W13m x H6m
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 274 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 274 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Ngã 4 Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                274 Đinh Bộ Lĩnh, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Chủng loại      Bảng ốp tường
Chiều cao      7 m
Kích thước     88.9 m² W12.7m x H7m
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Ngã tư Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Ngã tư Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Ngã tư Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                 Ngã tư Phan Đăng Lưu – Nơ Trang Long, Bình Thạnh, HCM
Chủng loại       Bảng trụ
Chiều cao        4 m
Kích thước      38 m² W9.5m x H4m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 256 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 256 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Chân cầu Sài Gòn, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              256 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại    Bảng ốp tường
Chiều cao     8.5 m
Kích thước   148.75 m² W17.5m x H8.5m
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Lối vào Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí               Chân cầu Sài Gòn, Bình Thạnh, TP. HCM
Chủng loại     Bảng trụ
Chiều cao      8 m
Kích thước   40 m² W5m x H8m
Chất liệu       Bạt Hiflex
Tình trạng    Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Pano Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                Chợ Bà Chiểu – Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       4 m
Kích thước     40 m² W10m x H4m
Chất liệu         Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 28D Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 28D Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Cầu Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                28D Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP. HCM
Chủng loại      Bảng ốp tường
Chiều cao       7 m
Kích thước     70 m² W10m x H7m
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 21B Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 21B Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo 21B Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí               21B Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, HCM
Chủng loại     Bảng ốp tường
Chiều cao      7 m
Kích thước    112 m² W16m x H7m
Tình trạng     Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Bến Xe Miền Đông, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Bến Xe Miền Đông, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Pano Trivision Cổng số 03 – Bến Xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                Bến Xe Miền Đông – Đường Đinh Bộ Lĩnh – Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
Chủng loại      Bảng trụ
Chiều cao       4 m
Kích thước     40 m² W10m x H4m
Chất liệu        Bạt Hiflex
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời 177 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời 177 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Gần ngã tư Bạch Đằng – Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí                177 Bạch Đằng, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chủng loại      Bảng ốp tường
Chiều cao       6 m
Kích thước     78 m² W13m x H6m
Tình trạng      Sẵn sàng

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Thanh Đa, Đường Bình Quới , quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Thanh Đa, Đường Bình Quới , quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng quảng cáo Pano Trivision Chợ Thanh Đa, Bình Thạnh, TP.HCM

Vị trí              Chợ Thanh Đa, đường Bình Quới, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Chủng loại    Bảng trụ
Chiều cao     4 m
Kích thước   40 m² W10m x H4m
Chất liệu      Bạt Hiflex
Tình trạng    Sẵn sàng

Làm thế nào để quảng cáo của bạn xuất hiện trên bảng quảng cáo ngoài trời quận Bình Thạnh?

Công ty cổ phần quảng cáo SHOJIKI – tự hào là một trong những đơn vị quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn một dịch vụ quảng cáo uy tín và hiệu quả nhất cùng với:

  • Dịch vụ hỗ trợ TƯ VẤN TỔNG THỂ các chiến lược quảng cáo
  • Dịch vụ HỖ TRỢ THIẾT KẾ nội dung, hình ảnh quảng cáo
  • Đội ngũ thi công triển khai quảng cáo NHANH CHÓNG và ĐÚNG HẠN
  • Chế độ BẢO HÀNH trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch
  • Ưu đãi CHIẾT KHẤU và HẬU MÃI hấp dẫn dành cho khách

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm các hình thức quảng cáo ngoài trời khác của chúng tôi:

Bạn có thể khảo sát giá và mua biển bảng online tại:  WikiOOH

Chúng tôi sẽ đo lường hiệu quả quảng cáo ngoài trời của bạn tại:  Compass Tech