Outdoor advertising billboard Van Thanh Bridge, Dien Bien Phu, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Cầu Văn Thánh, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard at Van Thanh Bridge, Binh Thanh District, HCMC

Location        Van Thanh Bridge, Dien Bien Phu, Binh Thanh District, HCMC
Form             Panel
Height           9 m
Size              108 m² W12m x H9m
Status           Ready

Outdoor billboard at 293 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 293 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard at 293 Điện Biên Phủ, Binh Thanh District, HCMC:

Location       293 Dien Bien Phu St., Binh Thanh District, HCMC:

Form            Panel

Height          10 m

Size              70 m² W7m x H10m

Status           Ready

Outdoor billboard at Tu Do Electronics, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời điện máy Tự Do, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board for Tu Do Electronics, Binh Thanh District, HCMC

Location      Tu Do Electronics, Binh Thanh District, HCMC
Form           Panel
Height         5.4 m
Size            59.4 m² W11m x H5.4m
Status         Ready

Outdoor billboard at 246 Le Quang Dinh Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 246 Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard of Le Quang Dinh – No Trang Long intersection, Binh Thanh District, HCMC

Location      246 Le Quang Dinh St., Binh Thanh District, HCMC
Form           Panel
Height         6 m
Size            72 m² W12m x H6m
Status         Ready

Outdoor billboard at 239 Xo Viet Nghe Tinh Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 239 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard of Hang Xanh Roundabout, Binh Thanh District, HCMC

Location      239 Xo Viet Nghe Tinh St., Binh Thanh District, HCMC
Form           Panels
Height         8 m
Size            148 m² W18.5m x H8m
Status         Ready

Outdoor billboard at 100 Pham Viet Chanh Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 100 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising billboard at Nguyen Huu Canh Bridge, Binh Thanh District, HCMC

Location     100 Pham Viet Chanh St., Binh Thanh District, HCMC
Form          Panel
Height        14 m
Size            168 m² W12m x H14m
Status         Ready

Outdoor billboard at 496 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 496 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard of Hang Xanh Roundabout, Binh Thanh District, HCMC

Location   496 Dien Bien Phu St., Binh Thanh District, HCMC
Form         Unipole
Height       7 m
Size          91 m² W13m x H7m
Material    Hiflex canvas
Status       Ready

Outdoor billboard at Martyr’s Memorial traffic roundabout, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Vòng xoay Đài Liệt Sĩ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board at Ung Van Khiem – Xo Viet Nghe Tinh Crossroads, Binh Thanh District, HCMC

Location     Martyr’s Memorial traffic roundabout, Binh Thanh District, HCMC
Form          Unipole
Height        3.5 m
Size            17.5 m² W5m x H3.5m
Material      Hiflex canvas
Status         Ready

Outdoor billboard at Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard of Saigon Bridge, Binh Thanh District, HCMC

Location     Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC
Form          Unipole
Height        15 m
Size            150 m² W10m x H15m
Material      Hiflex canvas
Status         Ready

Outdoor billboard at 05 Dinh Tien Hoang Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 05 Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard of Bong Bridge, Binh Thanh District, HCMC

Location   05 Dinh Tien Hoang St., Binh Thanh District, HCMC
Form         Panel
Height       8 m
Size          116 m² W14.5m x H8m
Status       Ready

Outdoor billboard at 223 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 223 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard of Hang Xanh Roundabout, Binh Thanh District, HCMC

Location    223 Dien Bien Phu St., Binh Thanh District, HCM
Form         Unipole
Height       8 m
Size          128 m² W16m x H8m
Material     Hiflex canvas
Status       Ready

Outdoor advertising billboard at Ba Chieu Market, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board Ba Chieu Market ads1, Binh Thanh District, HCMC

Location     Ba Chieu Market, Binh Thanh District, HCMC
Form          Unipole
Height        3 m
Size            21 m² W7m x H3m
Material      Hiflex canvas
Status        Ready

Outdoor billboard at Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board at Phan Van Tri – Pham Van Dong intersection, Binh Thanh District, HCMC

Location     Binh Thanh District, HCMC
Category    Unipole
Height        8 m
Size           96 m² W12m x H8m
Material     Hiflex canvas
Status        Ready

Outdoor billboard at 90 Nguyen Huu Canh Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 90 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board at Thu Thiem Overpass, Binh Thanh District, HCMC

Location     90 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh District, HCMC
Form          Unipole
Height        5 m
Size           60 m² W12m x H5m
Material     Hiflex canvas
Status        Ready

Outdoor billboard at 400 Nguyen Xi, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 400 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board at Pham Van Dong – Nguyen Xi intersection, Binh Thanh District, HCMC

Location    400 Nguyen Xi, Binh Thanh District, HCMC
Form         Panel
Height       7 m
Size          84 m² W12m x H7m
Status      Ready

Outdoor billboard at Nguyen Huu Canh Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard 11 lightbox Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh District, HCMC

Location    Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh District, HCMC
Form          LIGHT BOX
Height        2 m
Size           8 m² W4m x H2m
Status        Ready

Outdoor billboards Phan Chu Trinh Bridge, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Cầu Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Pano tri vision billboards at Phan Chu Trinh Bridge, Binh Thanh District, HCMC

Location      Phan Chu Trinh Bridge, Binh Thanh District, HCMC
Form            Unipole
Height          4 m
Size             40 m² W10m x H4m
Material       Hiflex canvas
Status          Ready

Outdoor billboard at 177 Bach Dang, Ward 15, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 177 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard is near the intersection of Bach Dang – Dien Bien Phu, Binh Thanh District, HCMC

Location     177 Bach Dang, Ward 15, Binh Thanh District, HCMC
Form          Panel
Height        6 m
Size           78 m² W13m x H6m
Status        Ready

Outdoor billboard at 274 Dinh Bo Linh, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 274 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board at Dinh Bo Linh – Nguyen Xi intersection, Binh Thanh District, HCMC

Location     274 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh District, HCMC
Form          Panel
Height        7 m
Size           88.9 m² W12.7m x H7m
Status        Ready

Outdoor billboard at the intersection of Phan Dang Luu – No Trang Long, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Ngã tư Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board at the intersection of Phan Dang Luu – No Trang Long, Binh Thanh District, HCMC

Location      The intersection of Phan Dang Luu – No Trang Long, Binh Thanh District, HCMC
Form           Unipole
Height         4 m
Size            38 m² W9.5m x H4m
Material      Hiflex canvas
Status         Ready

Outdoor billboard at 256 Dien Bien Phu Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 256 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard of Saigon Bridge, Binh Thanh, HCMC

Location       256 Dien Bien Phu St., Binh Thanh District, HCMC
Form            Panel
Height          8.5 m
Size             148.75 m² W17.5m x H8.5m
Status          Ready

Outdoor billboard at the foot of Saigon Bridge, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard at the entrance to Vinhomes Central Park, Binh Thanh District, HCMC

Location     Saigon Bridge, Binh Thanh District, HCMC
Form           Unipole
Height         8 m
Size            40 m² W5m x H8m
Material      Hiflex canvas
Status         Ready

Outdoor billboard at Ba Chieu Market, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Pano billboard for Ba Chieu Market, Binh Thanh District, HCMC

Location      Ba Chieu Market, Binh Thanh District, HCMC
Form           Unipole
Height         4 m
Size            40 m² W10m x H4m
Material      Hiflex canvas
Status         Ready

Outdoor billboard at 28D Nguyen Huu Canh Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 28D Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Advertising board at Nguyen Huu Canh Bridge, Binh Thanh, HCMC

Location     28D Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh District, HCMC
Form          Panel
Height        7 m
Size           70 m² W10m x H7m
Status       Ready

Outdoor billboard at 21B Phan Dang Luu Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 21B Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboard at 21B Phan Dang Luu St., Binh Thanh District, HCMC

Location    21B Phan Dang Luu St., Binh Thanh District, HCMC
Form          Panel
Height        7 m
Size           112 m² W16m x H7m
Status        Ready

Outdoor billboard at Mien Dong Bus Station, Dinh Bo Linh Street, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Bến Xe Miền Đông, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Pano tri vision billboard at Gate 03 – Mien Dong Bus Station, Binh Thanh District, HCMC

Location    Mien Dong Bus Station (Eastern Bus Terminal) – Dinh Bo Linh Street, Binh Thanh District, HCMC
Form         Unipole
Height       4 m
Size          40 m² W10m x H4m
Material    Hiflex canvas
Status      Ready

Outdoor billboard at 177 Bach Dang Street, Ward 15, Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời 177 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Billboards is near the intersection of Bach Dang – Dien Bien Phu, Binh Thanh District, HCMC

Location     177 Bach Dang St., Ward 15, Binh Thanh District, HCMC
Form          Panel
Height        6 m
Size           78 m² W13m x H6m
Status        Ready

Outdoor billboards Thanh Da Market, Binh Quoi Street,  Binh Thanh District, HCMC:

Bảng quảng cáo ngoài trời Chợ Thanh Đa, Đường Bình Quới , quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Pano Trivision billboard at Thanh Da Market, Binh Thanh District, HCMC

Location     Thanh Da Market, Binh Quoi Street, Binh Thanh District, HCMC
Form          Unipole
Height       4 m
Size            40 m² W10m x H4m
Material     Hiflex canvas
Status        Ready

How do your ads appear on the outdoor billboards in Binh Thanh District?

Please contact us – SHOJIKI Advertising Joint Stock Company is proud to be one of the leading advertising units in Vietnam. With the authorization from city LED dealer, we are committed to bringing you the most prestigious and effective advertising service together with:

  • GENERAL CONSULTING support services advertising strategies 
  • DESIGN SUPPORT SERVICES content, advertising images
  • The construction team carries out advertisements QUICKLY and TRUE 
  • WARRANTY REGIME during the campaigns
  • Prefer attractive promotions and CONCEPTS for customers

In addition, you can learn more about our other forms of outdoor advertising:

You can survey prices and buy signs online at: WikiOOH

We measure the effectiveness of your outdoor advertising at:  Compass Tech