Tại Việt Nam, quảng cáo từ khóa là một trong các hình thức có tỷ lệ chuyển đổi CVR tốt nhất, cho hầu hết các ngành.

Quảng cáo từ khóa tại Việt Nam, chủ yếu vẫn là Google Adwords do tỷ lệ sử dụng Google Search khoảng 95% thị phần.

Shojiki có đội ngũ tư vấn để quý khách có được chiến dịch tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Ngoài ra, gần đây quảng cáo từ khóa trên coccoc.com, một công cụ tìm kiếm địa phương cũng được chú ý.

Chúng tôi có đội ngũ tư vấn, vận hành quảng cáo từ khóa một cách hiệu quả nhất.

Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn !