digital out of home (dooh) là gì?

DIGITAL OUT OF HOME (DOOH) LÀ GÌ?

1. Giới thiệu về Digital out of home (digital ooh) Digital OOH (Out-Of-Home) là một hình thức quảng cáo kỹ thuật số đang trỗi dậy nhanh chóng và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Có thể định nghĩa Digital OOH là sự kết hợp giữa kỹ thuật số và các yếu tố truyền…