Programmatic digital out of home là gì?

Programmatic Digital Out of Home Advertising là gì?

Programmatic digital out of home advertising (programmatic DOOH) mang lại cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô khả năng tiếp cận khán giả đông đảo. Chi tiêu cho quảng cáo ngoài trời số hóa (DOOH) đang tăng lên. Theo nghiên cứu gần đây của eMarketer, chi tiêu cho quảng cáo DOOH đã tăng 1,6%…