Compass Tech công bố báo cáo lưu lượng giao thông hơn 70 tuyến đường chính TP.HCM

Trong bối cảnh lưu lượng giao thông mùa cúm diễn biến phức tạp, Compass Tech xin công bố dữ liệu lưu lượng giúp các nhà quảng cáo và nhãn hàng tham chiếu số liệu về lưu lượng ở thời điểm trước ảnh hưởng của dịch bệnh tại TP. HCM. Số liệu được thu thập từ…