Tầm quan trọng của o2o trong marketing

TẦM QUAN TRỌNG CỦA O2O TRONG MARKETING

1. Giới thiệu O2O (Online to Offline) và tầm quan trọng của nó trong marketing hiện nay. O2O (Online to Offline) là một chiến lược kinh doanh và marketing, trong đó các doanh nghiệp sử dụng các kênh trực tuyến để tạo ra khả năng kết nối với khách hàng và đưa họ đến các…