Brandformance là gì? Cách tạo brandformance từ OOH-DOOH

1. Khái niệm Brandformance      Brandformance là một khái niệm kết hợp giữa “branding” (xây dựng thương hiệu) và “performance” (hiệu suất, kết quả). Nó đề cập đến việc tối ưu hóa hiệu quả của hoạt động marketing và quảng cáo để đồng thời xây dựng thương hiệu và đạt được kết quả kinh doanh.…