Shojiki ký kết hợp tác với GHD khai thác quảng cáo LCD tại các bệnh viện lớn

Shojiki ký kết hợp tác với GHD khai thác quảng cáo LCD tại các bệnh viện lớn