Bạn đang cần một hình thức quảng cáo công cộng ư?

Bạn đang cần một hình thức quảng cáo từ Bắc chí Nam? Chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu đấy một cách dễ dàng với hình thức quảng cáo mới – quảng cáo trên xe lửa ( tàu hỏa).

Giống như một số hình thức quảng cáo công cộng khác, hình thức quảng cáo này hầu như hoạt động xuyên suốt 7 ngày trong tuần và qua nhiều tỉnh thành trong nước.

Hiện nay chúc tôi đang cung cấp các hình thức quảng cáo như sau:

+ Quảng cáo poster dán ngoài tàu.

 

 

+ Quảng cáo TVC bên trong các đoàn tàu.

+ Quảng cáo wifi trong tàu.

 

Liên hệ với chúng tôi hôm nay để xác định làm thế nào bạn có thể tận dụng lợi thế loại hình quảng cáo mới này nhé.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm các hình thức quảng cáo ngoài trời khác của chúng tôi: